برچسب گذاری توسط: قانون تجارت الکترونیک

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

گسترش روزافزون فروشگاه های الکترونیکی(سایت تجارت در اینترنت) و ورود آنها به جریان داد و ستد در بازار داخلی (ارائه کالاها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت) ضرورت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و...

مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ۱ـ هدف ‌نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترونیکی در‌حفظ، تقویت و  توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و...

تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند ( د ) ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک...

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

‌باب اول – مقررات عمومی ‌مبحث اول – در کلیات ‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون ‌ماده ۱ – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات...