برچسب گذاری توسط: جرایم رایانه ای

آیین دادرسی جرایم رایانه ای

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ داده های مجرمانه...

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده...