قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

  1. اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

    […] حق تکثیر، اجراء و توزیع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون‌ حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸٫۹٫۳ و قانون ترجمه و تکثیر‌کتب و نشریات و […]