درباره ما

استارتاپ مفهوم جدیدی است که در دنیای کسب و کار وارد شده است و ایران نیز از این مقوله دور نیست . با وجودی که عمر استارتاپ ها در ایران زیاد نیست اما این کسب و کارهای کوچک توانسته اند با کسب درآمد بالا ، ارائه خدمات مناسب اقبال عمومی خوبیبین مردم بدست آورند و جایگاه خاصی در اقتصاد به خود اختصاص دهند.

یکی از مهمترین بخش هایی که استارتاپ ها در ایران توانسته اند موفقیت خوبی بدست آورند بخش IT می باشد و توجه سرمایه گذاران در این بخش بیشتر از سایر بخشها بوده است .

در حال حاضر کمتر کسی هست که به فروشگاه های اینترنتی سری نزده باشد یا از خدمات سایتهای اینترنتی استفاده ننموده باشد .

در بدو ایجاد یک استارتاپ توجه مدیران بیشتر به توسعه محصول و ورود به بازار می باشد و مشغله اولیه راه اندازی یک کسب و کار باعث می شود کمتر به مسایل حقوقی توجه شود . عدم توجه به مسایل حقوقی زمینه ساز دردسرهای بزرگی است که به راحتی می توان از آن جلوگیری نمود

سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی تلاش دارد با تمرکز بر روی مسایل حقوقی فضای مجازی و توجه ویژه به استارتاپ راه حلی باشد برای مشکلات حقوقی شرکتهای نو پا و مشاوری برای استارتاپ ها باشد تا در شروع فعالیت خود با مشکلات حقوقی مواجه نباشند.